Project Description

Taller Ditram Mercedes Lugo

Pavimento de resina epoxi monocapa en taller mecánico de turismos del Grupo Ditram Mercedes-Benz situado en el polígono de A Campiña en Lugo.